Kontakt

Jak założyć firmę krok po kroku?

Założenie własnego, wymarzonego biznesu wymaga przygotowań na wielu płaszczyznach. Podstawą do rozpoczęcia działań jest przede wszystkim, stworzenia kompleksowego biznes planu, wedle którego będzie można wykonywać kolejne kroki. Istotnym elementem jest również posiadania wkładu finansowego i określenia kosztów, jakie możemy ponieść.

Wystarczy kilka kroków, aby marzenia o własnej firmie stały się rzeczywistością. Etapy zakładania działalności gospodarczej.

Krok 1. Stwórz swój biznesplan i wybierz formę prowadzenia działalności.

Wszystko zaczyna się od pomysłu. Zawsze najlepiej jest go zawrzeć w biznesplanie. Stworzony przez nas plan może poddać analizie i ocenie, a także dokonać w nim późniejszych zmian. Trzeba przemyśleć również formę prowadzenia naszej firmy. Jeżeli nie jesteś zdecydowany, która forma będzie dla Ciebie odpowiednia skontaktuj się z biurem mKsięgowość.

Krok 2. Zarejestruj swoją działalność lub spółkę!

Wypełnienie formularza CEIDG lub zarejestrowanie spółki w systemie tradycyjnym lub s-24 to wstęp administracyjny. Wielu przyszłych przedsiębiorców korzysta również z możliwości zakupu gotowej spółki, aby uniknąć formalności i czasu oczekiwania na decyzje poszczególnych organów.

Krok 3. - Utworzenie firmowego rachunku bankowego

Każda firma musi posiadać swój rachunek własny. Konieczne jest więc otwarcie specjalnego rachunku bankowego. Wymagania te są ważne przede wszystkim dla podatników VAT oraz dla firm, których zobowiązania gotówkowe przekraczają 150 ty. Euro. Na rynku banki oferują różnorodne oferty dla przedsiębiorców, warto porównać propozycje i wybrać najkorzystniejszą ofertę dla siebie. W wyborze na pewno pomoże profesjonalny doradca, który dostępny jest oddziałach, które obsługują segment firmowy.

Warto jest również zaopatrzyć się w pieczątkę firmową. Bardzo często zdarza się że jest ona potrzebna do dopełnienia formalności związanych z firmą. Pieczątka firmy, będąca jednocześnie jej wizytówką, powinna zawierać:

  • - nazwę firmy,
  • - adres firmy,
  • - telefon, fax, telefon komórkowy,
  • - NIP, REGON, KRS ( jeśli posiada).

Krok 4. – Formalności w Urzędzie Skarbowym

Do rozpoczęcia działalności potrzebny jest Numer Identyfikacji Podatkowej, który będzie potwierdzeniem nadania statusu przedsiębiorstwa. Trzeba dokonać również wybory formy opodatkowania oraz rejestracji firmy jako podatnika VAT. W tej sytuacji dobrze jest skontaktować się z biurem rachunkowym.

Krok 4Krok 5. – Wybór biura rachunkowego

Wybór biura rachunkowego jest dopełnieniem wszelkich formalności, a zarazem gwarancją sprawnego funkcjonowania firmy w przyszłości. W przypadku mKsięgowości jest to profesjonalna obsługa z 9 lokalizacjami w całej Polsce i nowoczesnymi formami obsługi. Najważniejszym kryterium oceny oferty dla biur rachunkowych jest doświadczenie i zaufanie. mKsięgowość na rynku jest już od ponad 10 lat. Posiada wyszkoloną kadrę, innowacyjne rozwiązanie i zaufanie kilkuset klientów.

Krok 6. – Formalności w Głównym Urzędzie Statystycznym i ZUS

Główny Urząd Statystyczny jest organem odpowiednim, do załatwienia sprawy w związku z uzyskaniem REGON. Firmy, który nie są jawnymi, otrzymają numer REGON drogą pocztową.

Wspólnicy, którzy zakładają spółkę jawną muszą osobiście udać się do Głównego Urzędu Statystycznego w celu nadania numeru REGON. W momencie złożenia wniosku RG-1 oraz przedstawieniu umowy spółki i zaświadczeń od wszystkich wspólników o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, automatycznie zostaje nadany numer REGON.

Następnie trzeba dokonać formalności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Krok 7. – Formalności Państwowej Inspekcji Pracy i sanepidzie

Firmy, które chcą zatrudniać pracowników powinny dopełnić wszelkich formalności w Państwowej Inspekcji Pracy, a także w sanepidzie. Szczególną uwagę na przepisy higieny oraz dodatkowe wymogi, powinny zwrócić uwagę osoby, które planują działalność gastronomiczną.

Krok 8. - Koncesje i Zezwolenia

Kolejnym krokiem podczas tworzenia swojego biznesu jest uzyskanie potrzebnych koncesji i zezwoleń. Koncesja to akt administracyjny, który daje upoważnienie przedsiębiorcy do prowadzenia działalności, która ma szczególne znaczenie dla interesu publicznego, bezpieczeństwa państwa i obywateli. Koncesję udziela się na okresy od 5 do 50 lat. Organem właściwym do przyznawania koncesji jest minister odpowiedzialny za dany dział gospodarki. Dlatego to do niego kierowane są prośby o przyznanie koncesji.

Zezwolenie natomiast, to uprawnienie przyznawane konkretnej firmie na wykonywanie jej działalności zgodnie z prawem. Należy spełnić ściśle określone warunki ujęte w przepisach szczegółowych, a zezwolenie zostanie przyznane automatycznie. Dokument ten nie nadaje firmie nowych praw, jedynie je konkretyzuje. Zezwoleń udzielają organy zezwalające, określone w odpowiednich ustawach.