Kontakt

Jak zarejestrować działalność gospodarczą?

Zakładanie własnej działalności gospodarczej.

Aktem prawnym regulującym zagadnienia z zakresu prowadzenia firmy jest ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Podstawowym prawem rządzącym ewidencją taką jak CEIDG jest jawność i dostępność wpisów, w niej istniejących. Każdy więc może zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat firm, widniejących w systemie. Procedura zakładania działalności gospodarczej opisana jest poniżej.

Założenie działalności gospodarczej nie jest procesem prostszym niż rejestracja spółki. Zarejestrować działalność możemy na postawie wniosku u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (Urząd Miasta) bądź internetowo na stronie CEIDG. Rejestrowanie działalności gospodarczej w tym wypadku, następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej zawiera:

Dane przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada,
Miejsce zamieszkania i adres przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem swojego zamieszkania - miejsce i adres zakładu głównego, oddziału,
Zawarcie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
datę rozpoczęcia działalności gospodarczej

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Do ewidencji jaką jest CEIDG wpisowi podlegają jedynie osoby fizyczne, które planują zakładanie własnej działalności gospodarczej oraz spółki kapitałowe w organizacji. Wypełniony wcześniej internetowo wniosek roboczy, składamy w urzędzie odpowiednim miejscowo i rzeczowo. Wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku. Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.

W mKsięgowość nie musisz wiedzieć jak zarejestrować działalność gospodarczą. Zrobimy to za Ciebie zupełnie za darmo.

Założenie firmy jednoosobowej jest dla przedsiębiorczy atrakcyjnym i szybkim rozwiązanie. Niemniej jednak by mieć pewność, że wszystko przebiegnie poprawnie najlepiej zlecić rejestrację osobie bądź firmie, która ma doświadczenie w tej dziedzinie. Wybierając mKsięgowość zyskujesz atrakcyjny pakiet przeznaczony dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność, a rejestrację działalności otrzymujesz za darmo. Przygotujemy dokumenty potrzebne do założenia firmy, w Twoim imieniu wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej i złożymy go w odpowiednim Urzędzie. Ponadto doradzimy jaki sposób rozliczenia z Urzędami będzie dla Ciebie najkorzystniejszy.