Kontakt

Obsługa księgowa cennik

Cennik

Cennik mKsięgowości pozwala samemu określić, jaki pakiet miesięczny chciałbyś opłacać. Oferta określa jedynie pakiety minimalne dla uproszczonej i pełnej księgowości. Płatność za rok z góry oznacza świadczenie usług księgowych przez 12 miesięcy lub do wykorzystania limitu dokumentów (dwunastokrotności limitu miesięcznego, liczonego łącznie za cały okres świadczenia usługi). Wszystkie ceny są wyrażone w kwotach netto.

Pakiet Liczba wpisów KPiR / płatność roczna KPiR / płatność miesięczna Pełna księgowość / płatność roczna* Pelna księgowość / płatność miesięczna
mFirma 5 5 169 zł 189 zł 56 zł - 399 zł 55 zł
mFirma 10 10 209 zł 229 zł 56 zł 449 zł 539 zł 64 zł
mFirma 30 30 239 zł 269 zł 58 zł - 649 zł 64 zł
mFirma 60 60 269 zł 319 zł 58 zł - 899 zł 73 zł
mFirma 90 90 - ** ** - 1079 zł 73 zł
mFirma 120 120 - ** ** - 1 249 zł 79 zł
mFirma 150 150 - ** ** - 1 459 zł 79 zł
mFirma 200 200 - ** ** - 1 879 zł 109 zł
mFirma uśpiona
Oferta Specjalna!
- - - 100 zł - -
Cena wpisu poza pakietem 10 zł
30 zł - dla pakietu mFirma 5 pełna księgowość

* Kwota miesięczna wynikająca z płatności rocznej.

** Wycena ustalana indywidualnie.

Informacje dodatkowe
10% rabatu dla działalności gospodarczych wspólników spółki cywilnej korzystającej z usług mKsięgowość
10% rabatu dla podmiotów bez VAT
"mFirma uśpiona" to spółka z o.o., której księgowanie ogranicza się do: faktur za usługi mKsięgowość sp. z o.o., mProject sp. z o.o., firm z grupy mBiuro, towarzyszącym im wyciągom bankowym, wysyłki zerowych deklaracji, rocznego CIT-8. Roczne sprawozdanie finansowe płatne jest dodatkowo 249 zł. Przekazanie innych dokumentów niż ww. skutkują zmianą na inny Pakiet, w danym okresie rozliczeniowym.

*Rabaty nie sumują się.

 

System wag wpisów dokonywanych na podstawie dokumentów, służący do wyceny obsługi księgowej

Rodzaj dokumentu Waga wpisu
Faktury / dokumenty księgowe 1,00
Listy płac 1 + (0,25 x każdy pracownik)
Wyciągi bankowe, raporty kasowe w PLN 1,50/strona A4
Rozliczenia delegacji 1,00/pozycja
Usługi dodatkowe
Pełnomocnictwo 17 zł
Miesięczna opłata w przypadku zawieszonej działalności gospodarczej 39 zł
Opłata za zmianę abonamentu na niższy lub zmiany rodzaju abonamentu przed upływem okresu wskazanego w Umowie, jednak nie częściej niż raz na 3 miesiące 15 zł
Przygotowanie odpowiedzi na pismo urzędowe 29 zł
Wypełnienie deklaracji PFRON 25 zł
Opłata za przekroczenie terminu dostarczania dokumentów, tj. do 10 dnia miesiąca 5 zł za wpis
Sporządzenie delegacji na terenie RP 29 zł
Sporządzenie delegacji zagranicznej 49 zł
Sporządzenie korekty deklaracji podatkowej lub sporządzenie korekty zapisów księgowych w następstwie dostarczenia niekompletnej dokumentacji księgowej zgodnie z cennikiemł
Sporządzenie zeznania rocznego od 49 zł
Sporządzenie dodatkowego PIT-a do zeznania rocznego (ponad 1) 9 zł
Sporządzenie sprawozdania do celów GUS Od 199 zł
Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego 100% średniego miesięcznego wynagrodzenia
Wznowienie świadczenia usług 200 zł
Usługa w trybie ekspres +30% ceny podstawowej
Rozliczenia dodatkowego miesiąca przypadającego przed pierwszym miesiącem rozliczeniowym wskazanym w Umowie (miesiąc przypadający na miesiąc podpisania Umowy lub wcześniejszy) 100% kwoty miesięcznego abonamentu
Wystawienie faktury, faktury korygującej, noty od 10 zł
Przechowywanie dokumentów po zakończeniu roku rozliczeniowego - 1 segregator do 150 kartek 5 zł / miesiąc
Opłata za bezumowne przechowywanie dokumentów - płatne w chwili odbioru dokumentacji przez klienta 500 zł
Rejestracja działalności gospodarczej od 199 zł
Rejestracja działalności gospodarczej w przypadku rozwiązania umowy przed upływem 12 miesięcy. 400 zł
Sporządzenie bilansu w trakcie roku 59 zł
Dostęp do modułu wystawiania faktur 15 zł/mc
Przygotowanie druków PCC-3, VAT-23, VAT-26 i inne Od 29 zł
Usługi kadrowo-płacowe
Obsługa kadrowo-płacowa jednego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę 59 zł
Obsługa kadrowo-płacowa jednego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej 49 zł
Wypełnienie deklaracji PFRON 50 zł
Sporządzenie korekty listy płac 49 zł
Rozliczenie jednego pracownika w okresie przypadającym na miesiąc podpisania Umowy lub wcześniejszy 100% opłaty cennikowej
Przygotowanie informacji rocznej dla pracownika 49 zł
Pakiet - zatrudnienie pracownika 59 zł/os
Pakiet - wypowiedzenie i wyrejestrowanie pracownika 39 zł/os
Prowadzenie akt osobowych w formie e-teczek 59 zł/os (opłata jednorazowa)
Naliczanie PPK 9 zł/os (opłata jednorazowa)
Pakiet - przyjęcie zleceniobiorcy/przygotowanie umowy cywilnoprawnej 29 zł
Przygotowanie formularzy Z-3, Z-3a, Z-3b pierwsze 29 zł, kolejne 9 zł
Wystawienie zaświadczenia o zarobkach 19 zł
Opłaty windykacyjne
Nie dokonanie płatności w terminie wskazanym na fakturze wystawionej przez mKsięgowość sp. z o.o. 10 zł
Monit telefoniczny zaległych płatności na rzecz mKsięgowość sp. z o.o. 5 zł
Sporządzenie i wysłanie monitu elektronicznego 5 zł
Sporządzenie i wysłanie monitu papierowego 15 zł
Sporządzenie i wysłanie ostatecznego wezwania do zapłaty 30 zł

* Pozostałe usługi i czynności, które nie występują w umowie lub cenniku - ustalane i wyceniane są indywidualne, każdorazowo na podstawie odrębnego zlecenia.
* Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto i nie zawierają podatku VAT