Kontakt

Protokół likwidacji środka trwałego

Najczęstszym przypadkiem zmniejszeń stanu środków trwałych w przedsiębiorstwie jest likwidacja środka trwałego. Likwidacji mogą podlegać środki zużyte lub zniszczone. Po zatwierdzeniu przez kierownika jednostki faktu nieopłacalności i braku celowości dalszej eksploatacji określonego środka trwałego sporządza się protokół likwidacji środka trwałego tzw. dowód LT. Kierownik jednostki gospodarczej musi zatwierdzić protokół własnym podpisem, a data sporządzenie tego protokołu jest datą postawienia środka w stan likwidacji. Protokół likwidacji środka trwałego jest dowodem dokumentującym likwidację środka trwałego. Na podstawie tego dokumentu możemy wyrzucić środek trwały z ewidencji środków trwałych naszej firmy. Protokół likwidacji środka trwałego (LT) pozwala na ujęciu w kosztach podatkowych nieumorzonej wartości środka trwałego.

Sporządzenie protokołu likwidacyjnego nie musi być skomplikowane.

Likwidacja środka trwałego polega na usunięciu środka trwałego z ewidencji bilansowej na podstawie dokumentu wewnętrznego LT. Aby usunąć środek trwały z przedsiębiorstwa należy poddać go również fizycznej likwidacji potwierdzonej protokołem likwidacyjnym. Protokół likwidacji środka trwałego z naszej firmy będzie prawidłowy jeżeli sporządzimy go w dniu jego fizycznego usunięcia. Jeśli nie masz czasu i cierpliwości do czynności związanych z likwidacją środków trwałych, zgłoś się do biura mKsięgowości. Otrzymasz fachową pomoc w wypełnieniu wszystkich dokumentów dotyczących likwidacji środków trwałych.