Kontakt

Rejestracja spółki przez Internet S-24.

Jak zarejestrować spółkę z o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być zawiązana przez Internet w trybie s-24 – taką możliwość dopuszcza i reguluje Kodeks Spółek Handlowych. Platforma umożliwia rejestrację spółki w sposób szybki i bez konieczności wizyty u notariusza. Cały proces odbywa się przez Internet za pomocą dostępnej na Stronie Ministerstwa Sprawiedliwości platformy S-24 w oparciu o dostępny wzór umowy spółki.

Szybki i sprawna rejestracja spółki przez Internet S-24 wraz z darmowym profesjonalnym wsparciem.

Do rejestracji przystąpić mogą tylko użytkownicy posiadający konto na platformie eMS, dane do logowania stanowią bowiem elektroniczny podpis każdego ze wspólników. Założenie konta jest darmowe. Po zalogowaniu do systemu można przystąpić do wypełniania wniosku o rejestrację. Przy zakładaniu spółki przez Internet mamy ograniczony wpływ na ostateczny kształt umowy spółki gdyż bazujemy na dostępnym w systemie szablonie. Ważne aby wcześniej przygotować podstawowe informacje o spółce m.in: nazwa, siedziba z dokładnym adresem, przedmiot działalności, lista wspólników i członków zarządu, wysokość kapitału zakładowego wraz z formą jego wniesienia, wartość i podział udziałów w spółce.

Przed zakończenie procesu rejestracji tj. przed złożeniem podpisów przed każdego ze wspólników należy wygenerować, wcześniej utworzone i wypełnione, dokumenty i zweryfikować ich treść – przed złożeniem podpisu mamy możliwość edycji wprowadzonych informacji. Jeżeli treści we wniosku są zgodne z naszymi pierwotnymi założeniami wówczas możemy przystąpić do dokonania podpisu za pomocą loginu oraz hasła nadanego podczas rejestracji do sytemu. Istnieje możliwość udostępnienia sprawy dla pozostałych wspólników, każdy z nich po zalogowaniu do systemu, będzie miał możliwość złożenia podpisu elektronicznego. Ostatnim krokiem rejestracji jest dokonanie opłaty sądowej za pośrednictwem systemu eCard: 350zł. Spółka powinna zostać zarejestrowana w ciągu jednego dnia. Wraz z numerem KRS spółka otrzymuje numer NIP oraz REGON. Pamiętajmy, że po rejestracji mamy obowiązek dokonać opłaty od czynności cywilnoprawnych oraz zaktualizować dane w Urzędzie Skarbowym.

Wybierając usługi grupy mBiuro rejestracją spółki otrzymujesz za darmo!