Kontakt

Wynagrodzenie funkcyjne

Dodatki do wynagrodzenia za pracę.

Dodatki do wynagrodzenia dzielą się na fakultatywne i obligatoryjne oraz stałe i okreso-we. Obowiązek wypłaty pracownikom określonych dodatków może wynikać z przepisów prawa lub regulaminów wewnątrzzakładowych. Dodatek funkcyjny przyznawany jest głównie w sektorze publicznym ze względu na obowiązujące przepisy szczególne, przedsiębiorstwa prywatne nie mają obowiązku wypłaty tego rodzaju dodatku. Wypłacany jest pracownikom pełniącym określone stanowiska, głownie kierownicze. Jego funkcją jest rekompensowanie pracownikowi podwyższenia obowiązków pracowniczych oraz zwiększonej odpowiedzialności.

Dowiedz się czym jest wynagrodzenie funkcyjne i kiedy przysługuje pracownikowi.

Jakie dodatki do wynagrodzenia istnieją w polskiej rzeczywistości gospodarczej? W jaki sposób ustalić określone świadczenia fakultatywne dla pracowników? Pracownicy mKsięgowość chętnie odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania i udzielą potrzebnych rad. Zdecyduj się na współpracę z nami i rozpocznij swoją drogę do sukcesu. Oferujemy profesjonalne doradztwo biznesowe oraz prowadzenie księgowości dla Twojej firmy. In-westycja w mKsięgowość to pewny zysk dla Ciebie i Twojego biznesu.