Kontakt

Zezwolenie na pracę cudzoziemca

Co to jest zezwolenie na pracę cudzoziemca. Jak uzyskać zezwolenie na pracę cudzoziemców.

Zezwolenie na pracę to dokument, który uprawnia cudzoziemca do podjęcia legalnej pracy w Polsce. Cudzoziemiec musi posiadać wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy pozwalające na podjęcie w Polsce pracy. Obowiązek złożenia wniosku o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca składa pracodawca. Zezwolenie jest ważne przez okres, na który zostało wydane. Wniosek składa się w urzędzie wojewódzkim (właściwym dla siedziby pracodawcy) na 30 dni przed planowanym terminem zatrudnienia. Opłata za wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca wynosi 50 lub 100 zł w zależności od tego, czy wykonywanie pracy powierza się cudzoziemcowi na okres krótszy czy dłuższy niż 3 miesiące.

Pomożemy Ci uzyskać zezwolenie na pracę cudzoziemca.

Skompletowanie dokumentacji w celu uzyskania zezwolenia na pracę w dużej mierze zależna jest od typu zezwolenia, o które się ubiegamy. Wyróżnić można 5 rodzajów zezwoleń o pracę. Aby szybko i bezbłędnie uzyskać zezwolenie dla swojego przyszłego pracownika zleć jego uzyskanie do biura rachunkowego mKsięgowość. Pomagamy klientom w formalnościach związanych z uzyskaniem zezwolenia.